OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
«
»
banner01.jpg
banner10.jpg
banner11.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg
banner5.jpg
banner6.jpg
banner9.jpg
bil1.jpg
gauerslund_banner.jpg
mano1.jpg
nykedel.jpg

Lidt om Gauerslund Fjernvarmes historie.

 

v/ Henning Møller

 

I april 1963 holdt man stiftende generalforsamling i amba-selskabet – Gauerslund Fjernvarme.

 

Navnet var ikke dækkende for det planlagte forsyningsområde, som oprindeligt var Børkop by med udløber til Gauerslund forsynet fra én varmecentral i nærheden af Børkop.

 

Planerne blev hurtigt ændret. Allerede ved den første ordinære generalforsamling i februar 1964 besluttede man, at Brejning skulle med i selskabet. Den nye bestyrelse
bestod derfor af 2 medlemmer fra Børkop, 2 fra Brejning og en kommunal repræsentant.

 

I foråret og sommeren 1964 byggede man de nuværende varmecentraler i Børkop og Brejning. Der blev lagt rør, således at man kunne forsyne ca. 300 forbrugere i sensommeren 1964.

 

Man har dog bibeholdt navnet Gauerslund (kommunenavn før 1970) som et
fælleselement for de to varmecentraler og det fælles forsyningsområde.
Energikilden var tung fyringsolie, og man afregnede energiforbruget i kubikmeter
vand. I 1984 udskiftedes vandmålerne med energimålere (MWh – megawatttimer).
I 1985 blev TVIS (Trekantens Varme Interessent Selskab) oprettet. Interessentselskabet
ejes af 5 kommuner og forsyner ca. 50.000 forbrugere i Børkop, Fredericia,
Middelfart, Kolding og Vejle med varmeenergi i form af varmt vand (overskudsvarme)
fra bl.a. SHELL-raffinaderiet, Skærbækværket og et affaldsforbrændingsværk
i Kolding. En bestyrelse for TVIS driver selskabet med ansvar over for den
enkelte kommune. Gauerslund Fjernvarme har således Børkop kommune som
varmeleverandør.

 

På de to varmecentraler er - udover vekslere til fordeling af overskudsvarmen - oliekedler,
som står klar til at overtage forsyningen ved et eventuelt udfald fra TVIS.
Børkop kommune vedtog at indføre tilslutningspligt i hele forsyningsområdet,
således at alle skulle være tilsluttet inden udgangen af år 2003.

 

Gauerslund Fjernvarme har nu ca. 3650 forbrugere.

Gauerslund Fjernvarme leverer varme til

 

Børkop, Brejning, Gauerslund, Gårslev og Kellers Park.

 

 

Opdater mail og telefon
Opdater kontakt data
Se forbrug
Meld flytning
 
Driftsstatus
Her kan du følge Gauerslund Fjernvarmes driftsstatus.
 
Kontakt os
Her kan du bl.a. se vores åbnings- og telefontider.
 
Ledningsnettet
Her kan du se hvor fjernvarmeledningerne
er på din grund.
 
Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.
Industrivej 2C
7080 Børkop

Tel. (+45) 7586 6174

E-mail: info@gafjv.dk