OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
«
»
banner01.jpg
banner10.jpg
banner11.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg
banner5.jpg
banner6.jpg
banner9.jpg
bil1.jpg
gauerslund_banner.jpg
mano1.jpg
nykedel.jpg

Generalforsamlingen den 2 juli 2020

 

 

 

 

Indvarsling til generalforsamling

 

I henhold til selskabets vedtægter indbydes herved andelshaverne til Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.’s ordinære generalforsamling, der afholdes

 

Torsdag den 2. juli 2020 kl. 19.30

 

På Børkop Vandmølle med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende år fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer er Jens Erik Jensen og Alex Pedersen. Begge modtager genvalg
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af statsautoriseret revisor
  10. Eventuelt

 

Dato: 27. februar 2020

 

Bestyrelsen

 


 

 

Dato: 9. juni 2020

Bestyrelsen

 

 

 Indkaldelse til Generalforsamling med regnskab 2019

Se dit forbrug
Her kan du bl.a. holde øje med dit forbrug og melde flytning.
 
Driftsstatus
Her kan du følge Gauerslund Fjernvarmes driftsstatus.
 
Kontakt os
Her kan du bl.a. se vores åbnings- og telefontider.
 
Mere retfærdig afregning
Det er ikke kun dit forbrug, der afgør, hvor meget du skal betale.
 
Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.
Industrivej 2C
7080 Børkop

Tel. (+45) 7586 6174

E-mail: info@gafjv.dk