OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
«
»
banner01.jpg
banner10.jpg
banner11.jpg
banner3.jpg
banner4.jpg
banner5.jpg
banner6.jpg
banner9.jpg
bil1.jpg
gauerslund_banner.jpg
mano1.jpg
nykedel.jpg

 

Tarifblad gældende fra 1. april 2022

   

Tilslutningsbidrag

 

Der opkræves byggemodningsbidrag i forbindelse med nye udstykningsområder.
Byggemodningsbidragets størrelse afhænger af de konkrete forhold i forbindelse med den enkelte byggemodning, og udgør faktiske omkostninger til etablering af hovedledninger i udstykningsområdet.

Investerings, stiklednings og byggemodningsbidrag betales inden etablering, jævnfør fjernvarmeværkets alm. bestemmelser.

Byggemodningsbidraget betales af udstykker, mens investerings- og stikledningsbidrag betales af de kommende forbrugere.

Investeringsbidrag gælder pr. bolig for følgende typer bolig: Eks. moms / Inkl. moms
Fritliggende enfamiliehus og Kæde/Rækkehuse  Kr. 8.000,00 / Kr. 10.000,00
Etageboliger og almene boliger Kr. 6.000,00 / Kr. 7.500,00

Boliger på max 30 m2

 

Kr. 4.000,00 / Kr. 5.000,00

Erhvervs-/industriejendomme, institutioner og alle Øvrige
opvarmede arealer, der ikke tjener til bolig. 

 

Kr. pr. m2 BBR bolig/erhvervsareal

Kr. 50,00 / Kr. 62,50

Stikledningsbidrag 

Til dækning af udgifter til de første 10 meter stikledning på egen grund, målt i
tracéet fra ejendommens skel til indføringsrørets opførsel på fundament, inklusiv
haner, indføringsrør og fittings.

 Kr. 11.000,00 / Kr. 13.750,00

 

Stikledning udover 10 meter pr. meter

 

Kr. 800,00 / Kr. 1.000,00

Byggemodning

 I praksis håndteres byggemodninger på følgende måde: Procedure Byggemodning.

 

Når særlige forhold gør sig gældende,  f.eks. med hensyn til bygningskarakter og varmebehov, typisk i forbindelse med tæt-lav/rækkehusbyggeri, erhvervsbyggeri o.l., kan bestyrelsen indgå aftaler om tilslutning på særlige vilkår.

 

Gebyrer

 

 

Eks. moms / Inkl. moms

Rykkerskrivelse ved for sen betaling (der beregnes ikke moms af gebyret)

Kr. 100,00  

Lukkegebyr (der beregnes ikke moms af gebyret) 

Kr. 375,00

Genoplukningsgebyr

Kr. 375,00 / Kr. 468,75

Flytteopgørelse ved selvaflæsning Kr.   65,00 /  Kr. 81,25

Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg

Kr. 270,00 / Kr. 337,50

Udskrive og fremsende årsopgørelse

 Kr.   28,00 / kr. 35,00

  

Årlige afgifter

 

  Eks. moms / Inkl. moms
Målerleje Kr. 275,00 / Kr. 343,75
Kapacitetsafg. pr. m2 boligareal BBR Kr.   20,00 / Kr. 25,00
Kapacitetsafg. pr. m2 erhv. areal BBR Kr.   14,00 /Kr. 17,50

  

 

Energipris

  

Forbrug pr. Mwh.

Kr. 360,00 / Kr. 450,00

  

 

 

Motivationstarif:

 

Gauerslund Fjernvarme har motivationstarif, jf. regelsæt herfor.

 

Se : http://www.gauerslund-fjernvarme.dk/saadan-fungerer-motivationstariffen

 

Opdater mail og telefon
Opdater kontakt data
Se forbrug
Meld flytning
 
Driftsstatus
Her kan du følge Gauerslund Fjernvarmes driftsstatus.
 
Kontakt os
Her kan du bl.a. se vores åbnings- og telefontider.
 
Ledningsnettet
Her kan du se hvor fjernvarmeledningerne
er på din grund.
 
Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.
Industrivej 2C
7080 Børkop

Tel. (+45) 7586 6174

E-mail: info@gafjv.dk