OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Industrivej 2C,  7080 Børkop - Tlf.: 7586 6174
VELKOMMEN TIL GAUERSLUND FJERNVARME

 

 

 

 

 

 

GAUERSLUND FJERNVARME A.M.B.A.

 

ÅRSRAPPORT

 

2015/16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indvarsling til generalforsamling

 

I henhold til selskabets vedtægter indbydes herved andelshaverne til Gauerslund Fjernvarme A.m.b.a.’s ordinære generalforsamling, der afholdes

 

Onsdag den 28. september 2016 kl. 19.30

 

På Børkop Vandmølle med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning for det forløbne regnskabsår
  3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
  4. Budget for indeværende år fremlægges
  5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
  6. Indkomne forslag fra andelshaverne
  7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgående bestyrelsesmedlemmer er Jens Erik Jensen og Alex Pedersen. Begge modtager genvalg
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
  9. Valg af statsautoriseret revisor
  10. Eventuelt

 

Dato: 16. august 2016

 

Bestyrelsen

 

 

Se regnskabet her