Lidt om Gauerslund Fjernvarmes historie

 

v/ Henning Møller

 

I april 1963 holdt man stiftende generalforsamling i amba-selskabet – Gauerslund Fjernvarme.

 

Navnet var ikke dækkende for det planlagte forsyningsområde, som oprindeligt var Børkop by med udløber til Gauerslund forsynet fra én varmecentral i nærheden af Børkop.

 

Planerne blev hurtigt ændret. Allerede ved den første ordinære generalforsamling i februar 1964 besluttede man, at Brejning skulle med i selskabet. Den nye bestyrelse
bestod derfor af 2 medlemmer fra Børkop, 2 fra Brejning og en kommunal repræsentant.

 

I foråret og sommeren 1964 byggede man de nuværende varmecentraler i Børkop og Brejning. Der blev lagt rør, således at man kunne forsyne ca. 300 forbrugere i sensommeren 1964.

 

Man har dog bibeholdt navnet Gauerslund (kommunenavn før 1970) som et fælleselement for de to varmecentraler og det fælles forsyningsområde. Energikilden var tung fyringsolie, og man afregnede energiforbruget i kubikmeter vand. I 1984 udskiftedes vandmålerne med energimålere (MWh – megawatttimer). I 1985 blev TVIS (Trekantens Varme Interessent Selskab) oprettet. Interessentselskabet ejes af 5 kommuner og forsyner ca. 50.000 forbrugere i Børkop, Fredericia, Middelfart, Kolding og Vejle med varmeenergi i form af varmt vand (overskudsvarme) fra bl.a. SHELL-raffinaderiet, Skærbækværket og et affaldsforbrændingsværk
i Kolding. En bestyrelse for TVIS driver selskabet med ansvar over for den enkelte kommune. Gauerslund Fjernvarme har således Børkop kommune som varmeleverandør.

 

På de to varmecentraler er - udover vekslere til fordeling af overskudsvarmen - oliekedler, som står klar til at overtage forsyningen ved et eventuelt udfald fra TVIS. Børkop kommune vedtog at indføre tilslutningspligt i hele forsyningsområdet, således at alle skulle være tilsluttet inden udgangen af år 2003.

 

Gauerslund Fjernvarme har nu ca. 3650 forbrugere.

Gauerslund Fjernvarme leverer varme til:
Børkop, Brejning, Gauerslund, Gårslev og Kellers Park.