Sådan fungerer motivationstariffen

Hvis du udnytter varmen godt og har en lav returtemperatur, bliver din varmepris også lavere.

 

Fradrag i varmeprisen

Hvis din målte returtemperatur er lavere end den, vi forventer, bliver du belønnet med et fradrag på 1 % af den variable pris pr. grad, den er lavere.Neutral varmepris

Hvis din målte returtemperatur er 0 til 5 °C højere end den, vi forventer, får du hverken tillæg eller fradrag.Tillæg til varmeprisen

Hvis din målte returtemperatur er mere end 5 °C højere end den, vi forventer, skal du betale et tillæg på 1 % af den variable pris pr. grad, den er højere.

 

Tillægget kan ikke overstige 25 %, og fradraget kan højst blive 14 % af den variable varmepris.

 

Vi tager højde for din fremløbstemperatur


Hvis du bor tæt på varmeværket får du varmere vand, end hvis du bor længere væk. Det tager vi højde for, når vi beregner din varmepris med motivationstariffen.

 

 

Her kan du aflæse, om du skal betale ekstra eller får penge tilbage. Du skal bruge din gennemsnitlige fremløbstemperatur og returtemperatur for at placere dig rigtigt.

 

OBS!! der regnes ikke motivationstarif på installationer hvor der i varmeregnskabsåret er sket:

 

1. Flytning

2. Nye installationer

3. Hvis Gauerslund Fjernvarme vurderer at der er fejl i beregningsgrundlaget 

 

//