VVS-anmeldelse

Nedenstående formular udfyldes og sendes til Gauerslund Fjernvarme ved nyanlæg og renovering af varme- og varmtvandsinstallationer.

 

Installationen er udført i overensstemmelse med Gauerslund Fjernvarmes tekniske bestemmelser, alm. bestemmelser og systemdiagrammer.
- Mail til modtagelse af kopi af den indsendte formular
Gauerslund Fjernvarme (GF) anbefaler VVB. Hvis der ønskes gennemstrømningsvandvarmer, skal dette godkendes af GF. GF afhjælper ikke problemer med gennemstrømningsvandvarmere opsat uden tilladelse fra GF.
//