Sådan får du en bedre returtemperatur

 


Radiatoren

  • Brug alle radiatorer i samme rum og indstil dem ens.
  • Radiatoren fungerer korrekt, når den er varm i toppen og kold i bunden.
  • Åbn for luftskruen, hvis der er en rislende lyd i radiatoren. Hold en klud under for vanddryp.

Gulvvarme

  • Find en passende indstilling, og undlad så yderligere regulering af temperaturen.
  • Det kan tage ca. et halvt døgn, før regulering af gulvvarme får virkning.

Returtemperatur

  • Jo koldere returtemperaturen er, jo bedre har du udnyttet varmen i fjernvarmevandet.
  • Radiatorernes returrør skal føles kolde eller håndvarme.

Hold øje med forbruget

  • Aflæs din måler en gang om måneden. Så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.
//