Grøn omstillingsbidrag

 

Hvad er Grøn Omstillingsbidrag?

Grøn omstillingsbidrag er din betaling for tilslutning til fjernvarme. Vi betaler investeringen i den grønne omstilling nu, og du betaler i stedet et bidrag over din varmeregning de næste 20 år. Grønt omstillingsbidrag er på projekt niveau fastsat til 45,00/BBR bolig/erhverv arealer pr. år i 20 år. Hvis det efter hjemtagning af priser fra entreprenører og leverandører viser sig, at det grønne omstillingsbidrag bliver mere end 10% højere, vil du blive bedt om at bekræfte om du stadig ønsker fjernvarme.