Nye alm. bestemmelser, opdatering af mail og telefonnumre

6. januar 2023

Information om Energioplysningsbekendtgørelsen, Opdatering af Mail og Telefonnumre

Energioplysningsbekendtgørelsen stiller fra den 1. januar 2022 krav om at fjernvarmeselskaber mindst syv gange om året (fyringssæsonen, april til oktober), skal stille forbrugsoplysninger til rådighed for forbrugerne.

Gauerslund Fjernvarme stiller disse oplysninger til rådighed året rundt. Forbrugere, der afregner
direkte til Gauerslund fjernvarme, kan via E|Forsyning se sit forbrug og en prognosen for årets
forventede forbrug.


I forbindelse med aconto opkrævninger vil vi gøre opmærksom på, at energiforbruget kan ses på
E|Forsyning, ellers informeres pr. mail eller SMS.

Gauerslund Fjernvarme har derfor valgt at ændre Værkets Almindelige Leveringsbestemmelser. Det
gøres for at vi kan kommunikere med forbrugerne uden omkostning.

Ændrede Almindelige Leverings Bestemmelser er anmeldt til Forsyningstilsynet d. 15-12-2021. Der er
tilføjet et nyt punkt i bestemmelsen, der lyder:

 

1.5, Almindelige leverings Bestemmelser Gauerslund Fjernvarme.

FORBRUGEREN er, medmindre FORBRUGEREN er undtaget for krav om digital kommunikation, forpligtet til at sikre, at VÆRKET under hele aftaleforløbet er underrettet om en gyldig mailadresse og et gyldigt mobilnummer til al nødvendig kommunikation mellem VÆRKET og FORBRUGEREN.

FORBRUGEREN er forpligtet til straks at ajourføre mailadresse og telefonnummer overfor VÆRKET eller VÆRKET’s repræsentant, såfremt disse ændres.

Nødvendig kommunikation mellem VÆRKET og FORBRUGER er al kommunikation, der vedrører aftalen om levering af fjernvarme og evt. andelshaverskab i VÆRKET, herunder fremsendelse af oplysninger om driftsforhold, aftaler, faktureringsoplysninger, faktura, årsopgørelser, gebyrer, lukkevarsler, indkaldelse til generalforsamling, fjernvarmens dag m.m.

Gyldig mailadresse og gyldigt mobilnummer på FORBRUGEREN kan også benyttes, hvis der er behov for kommunikation via sikker mail, hvis reglerne om bl.a. GDPR fordrer dette.

FORBRUGEREN er forpligtet til at tilslutte sig en digital postkasse f.eks. E-boks, hvis VÆRKET benytter sig af en digital postudbyder.

FORBRUGEREN er forpligtet til at gøre VÆRKET opmærksom på, hvis FORBRUGEREN er undtaget for digital kommunikation.

 

Opdatering af Mail og Telefonnumre

E|Forsyning kan mail og telefonumre indtastes eller rettes.
Dette gøres ved at logge på E|Forsyning på https://eforsyning.dk/, her vælges Gauerslund
Fjernvarme, Indtast forbrugernummer og Adgangskode: (kan ses på seneste opkrævning).


Første gang vil der spørges om de relevante oplyser, ellers gå til fanen mine oplysninger i E|Forsyning
og kontroller at oplysningerne er korrekte, ellers rettes disse.

På siden https://www.gauerslund-fjernvarme.dk/eforsyning kan læses om E|Forsyning.

Er der problemer med at logge på, kan Gauerslund Fjernvarme kontaktes på telefon 7586 6174.
Vores telefontid er hverdage mellem 8:30 og 12:00